For mye busker på Finnmarksvidda

For mye busker på Finnmarksvidda

 

Loven om motorferdsel i

utmark står for hugg

1. mars 2013 skrev jeg et leserinnlegg i Finnmark Dagblad hvor jeg blant annet reagerte på at porsangerordfører Knut Roger Hanssen mener at folk trives bedre på tur hvis det har kjørt en gravemaskin og fjernet busker og steiner først. Det skapte reaksjoner. Her er leserinnlegget slik det sto på trykk. (Men jeg har altså ikke sagt at finnmarkinger er late, slik det sto over hele førstesida til FD.)

 

***************

Om kort tid skal Stortinget ta stilling til Høyre og Frps forslag om å endre loven om motorferdsel i utmark. Lovendringen tar sikte på “at kommunane får auka mynde når det gjeld motorferdsle i utmark”. Les: Færre restriksjoner på bruk av snøscooter.

-Det er lokalpolitikerne som kjenner sine egne kommuner best. Derfor har de også de beste forutsetningene for å avklare hvor eventuelle scooterløyper bør gå, forklarer FrPs miljøpolitiske talsmann Per Willy Amundsen. ”Dette er godt dokumentert”, slår han fast på FrPs hjemmesider.

I denne sammenheng kan vi bidra med å legge Porsanger kommune i dokumentasjonsbunken. Derfra har det kommet en rekke gladmeldinger de siste ukene. De kan tjene som et godt eksempel på hvilke muligheter som åpner seg i resten av landet bare man slipper unna miljøvernere uten lokalkunnskap. I Porsanger er det nå så mange som har problemer med å skritte over busker og steiner at kommunen har tatt i bruk gravemaskin for å planere traseer til turgåere.

Gleden for fjellvandrerne er en spinn-off av arbeidet som primært tar sikte på å heve standarden på kommunens skuterløyper. Porsangerordfører Knut Roger Hanssen forteller til Sagat at kommunen skal bruke to gravemaskiner og to millioner kroner for å ”gjøre enkle korreksjoner” i terrenget. For det må være, som han sier, ”sånn at folk trives når de drar på tur”. Det prinsippet kan knapt noen være uenig i. Ordføreren er overbevist om at ”fjerning av stein og busker vil gi fine turløyper sommerstid”. Dermed bidrar kommunen til ”at flere får muligheten og lyst til å trekke ut i naturen sommerstid.”

Også formann i Porsanger Caravan Club begeistres. Under tittelen ”Skryter av ”motorveiene” til fjells i Porsanger”, forteller Carl Balto at ”Der man før kjørte i 30 kilometer i timen kan man nå kjøre i 80-90.” Målt i naturopplevelse per time er det klart at vi nå får tallverdier som ingen gammel reindriftssame noensinne var i nærheten av.

Men helt bekymringsløst er heller ikke de nye motorveiene. Nå frykter Caravan Club-formannen for kollisjoner og ulykker fordi autostradaene frister til for høy fart. En nærliggende løsning kan være å oppgradere til tofelts traséer ved hjelp av flere enkle korreksjoner.

Eksempelet fra Porsanger viser med all tydelighet at Frp har rett i scooterdebatten. Det er opplagt riktig at det ikke er lett for sentrale myndigheter å vite hvor skoen trykker, enn si hvor buskene vokser, rundt i det ganske land. Det vil sikkert være flere byråkrater som ikke umiddelbart ser at naturglede og trivsel på vidda øker med graden av gravemaskin-planering.

-Vi kommer til å fortsette arbeidet vårt, og har ikke tenkt å stoppe før standarden er blitt så god som vi mener den bør være, sier leder Magne Grøtta i Porsanger snøscooterforening. Lov eller ikke lov, og til glede både for scooterfolket og de som synes det er for mye stein og busker på Finnmarksvidda.

Hva folkehelsemyndighetene måtte mene om finnmarkingenes manglende evne til å ta seg fram i terrenget, det er et annet spørsmål.

Stein P. Aasheim

 

 

Del med andre