Tekstarkiv

Gjennom årene har jeg skrevet et ukjent antall artikler, reportasjer, kronikker etc. De jeg har tatt med her er en blanding av turberetninger fra gamle dager, tidløse naturopplevelser, refleksjoner og skråblikk på temaer knyttet til natur og friluftsliv, eller portretter av mennesker jeg har møtt – OG her finnes til og med dikt, for den som leter. Dessuten har jeg skrevet noen forord både til mine egne og andres bøker som kan være verdt å lese.

Nye tekster blir lagt til med ujevne mellomrom.

Tekst
Til mitt tippoldebarn

Dette brevet ble skrevet på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Oppgaven lød: Skriv et brev som først skal leses om 100 år. Brevet ble også trykket over en helside i Dagbladet.

Tekst
Annonse for Rauma

For noen år siden hadde Rauma en annonsekampanje for å få flere folk hit. Kommunens slagord var (og er) "Verdens beste kommune for naturglade mennesker". Jeg fikk spørsmål om jeg kunne skrive en tekst til annonsen, ledsaget av et portrett av meg selv. Her er annonsen og teksten. Den ble rykket inn på helsidesformat i helgebilagene til flere av landets største aviser.

******

Tekst
Autotelisk heter det

Denne teksten er hentet fra min siste bok, om jubileumsturen til Sørpolen i 1911. Vi gar gått i to-tre uker og er midt ute på Rossisen et sted når disse refleksjonene dukker opp.

***********

Tekst
Bruken av verden

Skrevet for ukeavisen Dag og Tid i dagene etter terrorangrepet mot gassanlegget i Algerie.

******************

Tekst
Ekspedisjoner for alle

Denne artikkelen sto i årboka til Den Norske Turistforening for noen år siden. Oppgaven lød omtrent slik: Kan du skrive om ekspedisjoner og livet som eventyrer på et vis som inspirerer leseren til å utforske sitt eget nærområde? Tittelen var gitt av redaktøren.

**************

Foredrag
For mye busker på Finnmarksvidda

 

Loven om motorferdsel i

utmark står for hugg

1. mars 2013 skrev jeg et leserinnlegg i Finnmark Dagblad hvor jeg blant annet reagerte på at porsangerordfører Knut Roger Hanssen mener at folk trives bedre på tur hvis det har kjørt en gravemaskin og fjernet busker og steiner først. Det skapte reaksjoner. Her er leserinnlegget slik det sto på trykk. (Men jeg har altså ikke sagt at finnmarkinger er late, slik det sto over hele førstesida til FD.)

 

***************

Forord

Foredrag
Forord "Fangstfamilien på 79 grader nord"

ÅRET PÅ SVALBARD

I ett år levde vi i nærmere kontakt med naturen og i nærmere kontakt med hverandre enn noen gang før. Og aldri kommer vi til å kunne gjenta det. Det var et eksperiment. Hjemme har vi alt, bortsett fra tid. På Austfjordneset hadde vi ingen ting. Bortsett fra tid. Hjemme har vi ingen tid til hverandre. På Austfjordneset hadde vi ingen tid uten hverandre. Det enkleste hadde vært å bli hjemme. Da hadde sannsynligvis dette året blitt som de foregående: helt greit.

Tekst
Genius Loci

Det finnes steder som kan gjøre noe med deg. Jeg har et slikt sted. Det ligger et stykke oppi dalen når du kommer nedenfra, og et stykke nedi dalen når du kommer ovenfra. 

Tekst
Hvor lenge varer et år?

Jeg hadde lyst til å rive av meg klokka og begrave den i dypet av permafrosten. Der kunne viserne fryse fast. Men jeg gjorde ikke det.

Tekst
Kirketaket – nok er nok

"Før. Da mener jeg før powder, backcountryskiing, twin tips, jibbing og allskens merkelige uttrykk funnet på av egosentriske bymennesker i tidsklemme..."

Tekst
Kjære kroppen min

11. november 2011 hadde jeg 1000 km igjen til Sørpolen. 1000 km. 24 minus. 214 og 11 bak Amundsen. Det første er kilometer, det siste dager. Jeg listet meg videre, krysset fingrene, holdt pusten, og ba om at kroppen måtte holde.

Tekst
Lykken og tiden og den ulykkelige tiden

En gang bodde jeg i en fangsthytte på Svalbard. Det varte et år, ganske nøyaktig. Det var en annerledes tid. Tiden var helt annerledes. Da jeg reiste derfra, bestemte jeg meg for å ta med den tiden tilbake. Jeg skulle ikke behøve å spørre noen om det. Det var min egen tid.

Tekst
Om å leve på disp.

Josef bor på Raggesluobbal. Det er en ødegård. Det heter ødegård fordi den ligger øde. Det sier seg selv. Raggesluobbal ligger midt mellom Maze og Nedre Mollisjok. Det er øde nok. 

Tekst
Rolf Bae

I august 2008 omkom Rolf Bae på K2. Disse minneordene etter Rolf sto på trykk flere steder i tiden etter ulykken.

 

******

Tekst
Visdom hører steder til

Wisdom sits in places, sier chippewya-indianerne. Visdom hører steder til.